English | 繁體中文 | 电子简讯
当前位置:首页 > 关于我们 > 设备实力

设备实力

印前设备

印前设备:CTP直接制版机
印前设备:CTP直接制版机
印前设备:海德堡D7100电分机

印刷设备:

(一)传统印刷

印刷设备:平张胶印机
印刷设备:八色商业轮转印刷机(一)

印刷设备:八色商业轮转印刷机(二)
印刷设备:八色商业轮转印刷机(三)

(二)数码印刷

快印设备:(一)             
快印设备:(二)

快印设备:佳能7010VP彩色数码印刷机

(三)印后设备:

印后设备:折页机
印后设备:覆膜机

印后设备:模切机                    印后设备:胶订联动线(一)

印后设备:胶订联动线(二)
印后设备:胶订联动线(三)

印后设备:精装联动线(一)
印后设备:精装联动线(二)

印后设备:骑马钉联动线(一)
印后设备:骑马钉联动线(二)